บริการ

ขึ้นรูปงานโลหะตามแบบ

เครื่องจักรในการผลิตชิ้นงาน

 • ซีเอ็นซี เทอเร็ท

 • เครื่องตัดเลเซอร์

 • เครื่องพับ

 • เครื่องเชื่อม

 • เครื่องซอย

 • เครื่องดัด

 • เครื่องปั้มตัด ปั้มขึ้นรูปต่างๆ

 

งานขั้นต่อเนื่อง

 • งานตรั๊ฟเกลียว เจาะรู ลบคม

 • งานคว้านรู

 • งานเก็บผิวต่างๆ

 

งานประกอบ

 • ขันน๊อตยึดชิ้นงาน

 • เชื่อมน๊อต

 • งานอาร๊ค และเชื่อมชิ้นงาน

 • งานย้ำชิ้นงานติดกัน

 • ประกอบส่วนประกอบอื่นๆ เข้าด้วยกัน

 

วิศวกรรม
 • ช่วยในการออกแบบ

 • พัฒนาชิ้นงานตัวอย่างด้วยความรวดเร็ว

 • พัฒนาอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการผลิต

สร้างเครื่องมือและพิมพ์
 • พิมพ์ปั้ม

 • พิมพ์โปรเกรสซีฟ

 • พิมพ์ขึ้นรูปลึก

 • พิมพ์พับขึ้นรูป

 • พิมพ์เฉพาะต่างๆ

จัดสรรวัตถุดิบ
 • เหล็กรีดเย็น

 • เหล็กรีดร้อน

 • เหล็กแผ่น

 • สแตนเลส

 • อลูมีเนียม

 • วัสดุที่มีการเคลือบผิวต่างๆ

 • วัสดุที่มิใช่โลหะ

© 2000 by Chaicharoen Summit Interparts Co.,Ltd.

บริษัท ชัยเจริญ ซัมมิต อินเตอร์พาร์ท จำกัด

79/134 หมู่ 19 ซอยรัตนะโชค 12 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย 

โทร: (662) 752-5670-1 แฟกซ์: (662) 752-5672

eMail: contact@chaicharoen.co.th