top of page

ตัวอย่างชิ้นงาน

Air conditioner

Automotive/ Electrical appliance

Other

โรงกลึง โรงกลึงสมุทรปราการ โรงกลึงกรุงเทพ งานกลึงCNC ตัดเลเซอร์ ตัดเลเซอร์เหล็ก ตัดเลเซอร์สแตนเลส ตัดเลเซอร์อลูมิเนียม ตามแบบ ปั๊มเหล็ก ปั๊มอลูมิเนียม พับเหล็ก พับสแตนเลส พับอลูมิเนียม ปั้มตัด ปั้มขึ้นรูป ตัด ซอย เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ตามแบบ

bottom of page